Home

Beta PDF Afdrukken E-mailadres

Spreken met prenten

Het aanbod van grafische symbolen als middel tot of ondersteuning van de communicatie of meer algemeen als 'prenten-tekstverwerker', blijkt steeds toe te nemen.

De eerste bedoeling van de ontwerpers was een goed prentensysteem en een handig hulpmiddel te hebben om prenten snel en efficiƫnt op te roepen. De aard en de opbouw van het systeem is dus ook gegroeid vanuit die doelstelling. Het Beta -systeem werd ontwikkeld als visueel, communicatie -ondersteunend systeem, vanuit de overtuiging dat er een leemte bestond in het aanbod van systemen die over het algemeen te abstract of te onsystematisch waren. In feite is het systeem niet ontwikkeld als middel voor communicatie zelf, maar als een instrument om communicatiehulpmiddelen te ontwikkelen. Dit neemt niet weg dat heel wat kinderen en volwassenen zelf met het systeem kunnen leren werken. Het blijkt ook een heel bruikbaar middel te zijn in het talenonderwijs vermits Beta ook in het Frans en Engels beschikbaar is.


Er bestaan reeds verschillende visuele systemen als ondersteuning voor een niet of moeilijk op gang komende verbale communicatie : CAPP, picto, vijfhoek, Maria Roepaan, PCS, Picsyms, Bliss, ... Allemaal prentensystemen die het midden zoeken tussen geschreven taal en concrete voorstellingen, maar waarvan de meeste systemen eerder neigen naar een zeer symbolische, abstracte voorstelling van begrippen. Het Beta- systeem streeft ernaar om begrippen via meer realistische tekeningen weer te geven, zodat ze ook voor minder begaafde kinderen en volwassenen hanteerbaar zijn.